top of page

Jean-Brunon Rudd wandelroute

Ontdek het Brugge van de 19de eeuw door de ogen van de stadsarchitect

Jean-Brunon Rudd was de zoon van schrijnwerker-timmerman Joseph Rudd afkomstig uit Engeland en van Marie Dankaert afkomstig uit Brugge. Zelf bleef hij ongehuwd en woonde in dit herenhuis in de Riddersstraat 6.

Hij was stadsarchitect van Brugge tussen 1830 en 1870. Tijdens zijn 40-jarige carrière kon hij zijn stempel drukken op het Brugse stadsbeeld. Hij was ontwerper van heel wat nieuwbouw en betrokken bij talrijke aanpassingen aan de stedelijke configuratie. De wandelroute brengt u langsheen zijn belangrijkste verwezenlijkingen en loodst u doorheen het werelderfgoed van Brugge.

VERWEZENLIJKINGEN

Zijn voorkeurstijl was het neoclassicisme, waarmee zijn realisaties sterk bepalend werden in sommige stadsgedeelten. Enkele voorbeelden van burgerhuizen:

 • Vlamingstraat 3-5-7 (1849-1850)

 • Geldmuntstraat 17 (1850)

 • Sint-Amandstraat 46 (hoek Geldmuntstraat) (1860)

 

Hij mag, samen met architect Isidore Alleweireldt gelden als de belangrijkste neoclassicistische architect in Brugge.

Als stadsarchitect tekende hij voor onder meer:

 • Het concertgebouw in de Sint-Jacobsstraat (1830)

 • Het slachthuis (1842-1843)

 • De verbouwing van het voormalig jezuïetencollege tot Atheneum en Rijksmiddenschool

 • Verschillende stadsscholen, waaronder deze in de Ganzenstraat

 • Straatlantaarns, bruggen, pompen

 

Hij voerde ook restauratiewerken uit, soms zeer ingrijpende aan onder meer:

 • het trappenhuis van de H. Bloedkapel (reconstructie 1837)

 • de schouw van het Brugse Vrije (1845)

 • de torenspits van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (reconstructie 1852-1857)

 • de stadhuisgevel (1852-1863)

 • de Blinde-Ezelbrug, verbinding van Vismarkt en Burg

bottom of page